Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Yönetim Kurulumuz

Tarık TİMUR

Başkan
Ofis: 1408
tarik.timur@emu.edu.tr

Mustafa RIZA

Genel Sekreter
Ofis: 2065
mustafa.riza@emu.edu.tr

Umut Bozkurt

Dış İlişkiler Sekreteri
Ofis: 2052
umut.bozkurt@emu.edu.tr

Sami Fethi

Özlük Hakları Sekreteri
2747
sami.fethi@emu.edu.tr

Hasan Ulaş ALTINOK

Mali İşler Genel Sekreteri
Ofis: 2800
hasan.altiok@emu.edu.tr

Hamit CANER

Örgütlenme Sekreteri
Ofis: 4015
hamit.caner@emu.edu.tr

Süheyla Ü. Erbilen

Örg. ve Sos. İşl. Gnl. Sek.
Ofis: 4023…