Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

yakın zamanda Gönderilenler

Ulaş Gökçe

Başkan
ulas.gokce@emu.edu.tr
ulas.gokce@yandex.ru
0392 6302056

Hamit Caner

Genel Sekreter
hamit.caner@emu.edu.tr
0392 6301028

Sami Fethi

Mali İşler Sekreteri
sami.fethi@emu.edu.tr
0392 6302747

Ali Katırcıoğlu

Özlük Hakları Sekreteri
ali.katircioglu@emu.edu.tr
03926302943

Esen Uygaroğlu

Örgütlenme Sekreteri
esen.uygaroglu@emu.edu.tr
03926303059

Burak Ali Çiçek

Dış İlişkiler Sekreteri
burak.cicek@emu.edu.tr
0392 6302109

Aslı Gönenç

Örgüt ve Sos. İşl. Sekreteri
asli.gonenc@emu.edu.tr
03926302764

Bengi Sonyel

Yönetim Kurulu Üyesi
bengi.sonyel@emu.edu.tr
0392 6302390

Cantaş Özerek

Yönetim Kurulu Üyesi
cantas.ozerek@emu.edu.tr
0392 6301141

Cafer Kızılörs

Yönetim Kurulu Üyesi
cafer.kizilors@emu.edu.tr
0392 6301352

cyprusea
derya
support